Aviso legal

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO PROPIETARIO DA WEB

En cumprimento do deber de información estipulado no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da Sociedade da Información e comercio electrónico, V. Cristina Garrido Sabio , con DNI 39457799B, en diante Galeguiña , como propietario do sitio web galeguiña.com , con enderezo na rúa Valencia , código postal 36203 a Vigo, Pontevedra, enderezo de correo electrónico galeguinhatenda@gmail.com , procede a comunicar a presente información que forma e regula as condicións. de uso nesta páxina, as limitacións de responsabilidade e as obrigas que os usuarios do sitio web que se publica baixo o nome de dominio galeguiña.com, asumir e comprometerse a respectar.

CONDICIÓNS DE USO

O uso de galeguiña.com outorga a condición de Usuario de galeguiña.com , xa sexa unha persoa física ou xurídica e implica necesariamente a aceptación completa, completa e sen reservas de todas e cada unha das cláusulas e condicións xerais incluídas no Aviso legal. Se o Usuario non está satisfeito coas cláusulas e condicións de uso deste Aviso Legal, absterase de usar galeguiña.com . Este Aviso Legal está suxeito a cambios e actualizacións, polo que a versión publicada por Galeguiña pode ser diferente cada vez que o Usuario accede ao Portal. Polo tanto, o UsuarioDebe ler o Aviso Legal cada vez que acceda a galeguiña.com .

A través de galeguiña.com , Galeguiñaproporciona ao usuario o acceso e uso de diversos contidos publicados en Internet por Galeguiña ou por terceiros autorizados.

Usuario está obrigado e comprométese a usar galeguiña.com e os Contidos de acordo coa lexislación vixente, o Aviso Legal e calquera outro aviso ou instrucións que lle fosen a atención, ben por medio deste aviso legal ou noutro sitio. dentro dos contidos que compoñen galeguiña.com , como as regras de convivencia, a moral e os bos costumes xeralmente aceptados. Para este fin, o Usuario comprométese  a NON usar ningún dos contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no Aviso Legal ou pola lexislación vixente, daniños para os dereitos e intereses de terceiros ou que de calquera xeito poidan danar, inhabilitar, sobrecargar, deteriorarse. ou evitar o uso normal dos contidos, dos equipos informáticos ou dos documentos, ficheiros e todo tipo de contidos almacenados en calquera equipo informático propiedade ou contratado por Galeguiña , outro USUARIO ou calquera usuario de Internet (hardware e software).

Usuario comprométese e comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros ningún tipo de material contido en galeguiña.com , como información, textos, datos, contido, mensaxes, gráficos, debuxos, ficheiros de son e / ou imaxe, fotografías, gravacións, software, logotipos, marcas, iconas, tecnoloxía, fotografías, software, enlaces, deseño gráfico e códigos fonte, ou calquera outro material ao que tiveches acceso como usuario de galeguiña.com , sen esta enumeración teñen un carácter limitante. Ademais, de acordo con todo isto, o usuario non poderá:

  • Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos, a non ser que teña a autorización expresa e por escrito de Galeguiña , que é o titular dos correspondentes dereitos, ou se resulta. legalmente permitido.
  • Eliminar, manipular ou modificar de calquera xeito o “copyright” e outros datos identificativos da reserva de dereitos de Galeguiña ou dos seus propietarios, de pegadas dixitais e / ou identificadores dixitais, filigranas ou calquera outro medio técnico establecido para o seu recoñecemento.

Usuario debe absterse de obter e incluso intentar obter o Contido utilizando medios ou procedementos distintos a aqueles que, segundo o caso, se puxeron a disposición para este propósito ou foron indicados para este fin nas páxinas web onde atopar os Contidos ou, en xeral, os que se usan comunmente en Internet para este fin, sempre que non supoñan risco de danos ou inutilidade de galeguiña.com , e / ou dos Contidos.

PROPIEDADE INTELECTUAL

Todas as marcas comerciais, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera tipo que aparezan en galeguiña.com son propiedade de Galeguiña ou, se é o caso, dos seus respectivos propietarios, sen que se entenda que o uso ou acceso ao Portal e / ou aos contidos atribúe. O Usuario non ten ningún dereito sobre as marcas, nomes comerciais e / ou signos distintivos mencionados anteriormente e, sen que se entenda que se lle asigna ao usuario , ningún dos dereitos de explotación que existan ou poidan existir sobre os ditos contidos. Así mesmo, os Contidos son propiedade intelectual de Galeguiña , ou de terceiros no seu caso, polo tanto, os dereitos de Propiedade Intelectual son propiedade de Galeguiñaou terceiros que autorizaron o seu uso, que son os responsables do exercicio exclusivo dos seus dereitos de explotación de calquera xeito e, especialmente, os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación. O uso non autorizado da información contida neste sitio web, así como a infracción dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de Galeguiña ou de terceiros incluídos en galeguiña.com que teñan transferido contido darán lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

DISPONIBILIDADE DE GALEGUIÑA.COM

Galeguiña non garante a ausencia de interrupcións ou erros no acceso a galeguiña.com , os seus contidos ou que estean actualizados, aínda que fará o mellor posible para evitalos, corrixilos ou actualizalos, no seu caso. En consecuencia, Galeguiña non se fai responsable dos danos ou perdas de calquera tipo producidos no Usuario causados ​​por fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que causen a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo do portal durante a prestación do mesmo ou con personaxe anterior.

Galeguiña exclúe, salvo as excepcións contempladas na lexislación vixente, calquera responsabilidade por danos de calquera natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade, continuidade ou calidade do funcionamento de galeguiña.com e dos contidos, o incumprimento do expectativa de utilidade que o USUARIO puidera atribuír a galeguiña.com e aos contidos.

A función dos hiperenlaces que aparecen neste sitio web é exclusivamente informar ao usuario sobre a existencia doutros sitios web que conteñan información sobre o tema. Estes hipervínculos non constitúen ningunha suxestión ou recomendación.

Galeguiña non se fai responsable dos contidos das devanditas páxinas enlazadas, do funcionamento ou da utilidade de Hiperligazóns nin do resultado de tales ligazóns, nin garante a ausencia de virus ou outros elementos neles que poidan provocar alteracións no sistema informático (hardware e software), os documentos ou ficheiros do Usuario , excluíndo calquera responsabilidade polos danos e perxuízos de calquera tipo causados ​​ao Usuario por este motivo.

O acceso a galeguiña.com non implica a obriga de Galeguiña de controlar a ausencia de virus, gusanos ou calquera outro elemento informático nocivo. En todo caso, o Usuario é responsable da dispoñibilidade de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección de programas informáticos nocivos, polo que Galeguiña non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir durante a prestación do servizo Galeguiña. com , nin dos posibles danos que se poidan causar ao sistema informático do Usuarioou de terceiros (hardware e software), os ficheiros ou documentos almacenados nel, como consecuencia da presenza de virus na computadora do Usuario empregados para conectarse aos servizos e contidos da web, un mal funcionamento do navegador ou o uso de versións desactualizadas.

A prestación do servizo de galeguiña.com e dos contidos ten, en principio, unha duración indefinida. Non obstante, Galeguiña está autorizado a rescindir ou suspender a prestación do servizo de galeguiña.com e / ou calquera dos contidos en calquera momento. Cando sexa razoablemente posible, Galeguiña avisará previamente a terminación ou suspensión de galeguiña.com .

CALIDADE DE GALEGUIÑA.COM

Dado o entorno dinámico e cambiante da información e servizos proporcionados a través de galeguiña.com , Galeguiña fai o mellor posible, pero non garante a veracidade completa, a precisión, a fiabilidade, a utilidade e / ou a actualidade dos contidos. A información contida nas páxinas que compoñen este Portal é só informativa, consultiva, informativa e publicitaria. En ningún caso ofrecen nin teñen o carácter de compromiso vinculante ou contractual.

LIMITACIÓN DA RESPONSABILIDADE

Galeguiña exclúe toda responsabilidade polas decisións que o Usuario poida tomar en función desta información, así como por posibles erros tipográficos que poidan estar contidos nos documentos e gráficos de galeguiña.com . A información está suxeita a posibles cambios periódicos sen previo aviso do seu contido debido á expansión, mellora, corrección ou actualización dos contidos.

NOTIFICACIÓNS

Todas as notificacións e comunicacións de Galeguiña ao Usuario feitas por calquera medio consideraranse efectivas para todos os efectos.

XURISDICCIÓN

Para todas as cuestións que xurdan sobre a interpretación, aplicación e cumprimento deste Aviso Legal, así como as reclamacións que poidan derivar do seu uso, todas as partes implicadas presentan ante os xuíces e xulgados da provincia de Pontevedra, renunciando expresamente. ante calquera outra xurisdición que lles poida corresponder.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Este Aviso Legal réxese pola normativa española vixente.

 

[/vc_column_text][vc_column_text]

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO PROPIETARIO DA WEB

En cumprimento do deber de información estipulado no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da Sociedade da Información e comercio electrónico, V. Cristina Garrido Sabio , con DNI 39457799B, en diante Galeguiña , como propietario do sitio web galeguiña.com , con enderezo na rúa barcelona , código postal 36203 a Vigo, Pontevedra, enderezo de correo electrónico hola@galeguiña.com , procede a comunicar a presente información que forma e regula as condicións  de uso nesta páxina, as limitacións de responsabilidade e as obrigas que os usuarios do sitio web que se publica baixo o nome de dominio galeguiña.com, asumir e comprometerse a respectar.[/vc_column_text][vc_column_text]

CONDICIÓNS DE USO

O uso de galeguiña.com outorga a condición de Usuario de galeguiña.com , xa sexa unha persoa física ou xurídica e implica necesariamente a aceptación completa, completa e sen reservas de todas e cada unha das cláusulas e condicións xerais incluídas no Aviso legal. Se o Usuario non está satisfeito coas cláusulas e condicións de uso deste Aviso Legal, absterase de usar galeguiña.com . Este Aviso Legal está suxeito a cambios e actualizacións, polo que a versión publicada por Galeguiña pode ser diferente cada vez que o Usuario accede ao Portal. Polo tanto, o Usuario debe ler o Aviso Legal cada vez que acceda a galeguiña.com .

A través de galeguiña.com , Galeguiña proporciona ao usuario o acceso e uso de diversos contidos publicados en Internet por Galeguiña ou por terceiros autorizados.

O Usuario está obrigado e comprométese a usar galeguiña.com e os Contidos de acordo coa lexislación vixente, o Aviso Legal e calquera outro aviso ou instrucións que lle fosen a atención, ben por medio deste aviso legal ou noutro sitio. dentro dos contidos que compoñen galeguiña.com , como as regras de convivencia, a moral e os bos costumes xeralmente aceptados. Para este fin, o Usuariocomprométese e comprométese a NON usar ningún dos contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no Aviso Legal ou pola lexislación vixente, daniños para os dereitos e intereses de terceiros ou que de calquera xeito poidan danar, inhabilitar, sobrecargar, deteriorarse. ou evitar o uso normal dos contidos, dos equipos informáticos ou dos documentos, ficheiros e todo tipo de contidos almacenados en calquera equipo informático propiedade ou contratado por Galeguiña , outro USUARIO ou calquera usuario de Internet (hardware e software).

O Usuario comprométese e comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros ningún tipo de material contido en galeguiña.com , como información, textos, datos, contido, mensaxes, gráficos, debuxos, ficheiros de son e / ou imaxe, fotografías, gravacións, software, logotipos, marcas, iconas, tecnoloxía, fotografías, software, enlaces, deseño gráfico e códigos fonte, ou calquera outro material ao que tiveches acceso como usuario de galeguiña.com , sen esta enumeración teñen un carácter limitante. Ademais, de acordo con todo isto, o usuario non poderá:

Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos, a non ser que teña a autorización expresa e por escrito de Galeguiña , que é o titular dos correspondentes dereitos, ou se resulta. legalmente permitido.
Eliminar, manipular ou modificar de calquera xeito o “copyright” e outros datos identificativos da reserva de dereitos de Galeguiña ou dos seus propietarios, de pegadas dixitais e / ou identificadores dixitais, filigranas ou calquera outro medio técnico establecido para o seu recoñecemento.
O Usuario debe absterse de obter e incluso intentar obter o Contido utilizando medios ou procedementos distintos a aqueles que, segundo o caso, se puxeron a disposición para este propósito ou foron indicados para este fin nas páxinas web onde atopar os Contidos ou, en xeral, os que se usan comunmente en Internet para este fin, sempre que non supoñan risco de danos ou inutilidade de galeguiña.com , e / ou dos Contidos.[/vc_column_text][vc_column_text]

PROPIEDADE INTELECTUAL

Todas as marcas comerciais, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera tipo que aparezan en galeguiña.com son propiedade de Galeguiña ou, se é o caso, dos seus respectivos propietarios, sen que se entenda que o uso ou acceso ao Portal e / ou aos contidos atribúe. O Usuario non ten ningún dereito sobre as marcas, nomes comerciais e / ou signos distintivos mencionados anteriormente e, sen que se entenda que se lle asigna ao usuario , ningún dos dereitos de explotación que ex istan ou poidan existir sobre os ditos contidos. Así mesmo, os Contidos son propiedade intelectual de Galeguiña , ou de terceiros no seu caso, polo tanto, os dereitos de Propiedade Intelectual son propiedade de Galeguiñaou terceiros que autorizaron o seu uso, que son os responsables do exercicio exclusivo dos seus dereitos de explotación de calquera xeito e, especialmente, os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación. O uso non autorizado da información contida neste sitio web, así como a infracción dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de Galeguiña ou de terceiros incluídos en galeguiña.com que teñan transferido contido darán lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]